Inschrijfformulier voor de KRUIKENBOKAAL voor Rottweilers.

A, B en C wedstrijd op 8 april 2018 te Tilburg.

 

Op zondag 8 april 2018 organiseert de Rottweiler-Werkgroep Tilburg haar africhtingswedstrijd

DE KRUIKENBOKAAL” volgens het IPO regelement in de afdelingen A, B en C.

De wedstrijd is voor iedereen met een Rottweiler met stamboom.

Het maximum aantal deelnemers is 30 en de volgorde van binnenkomst bepaalt de deelname.

Doch een ingeschreven IPO III hond heeft de voorkeur op een IPO I of II hond.

Deze wedstrijd telt mee voor NKA, IFR-WK  en prestigebokaal.

 

Sluitingsdatum inschrijving 25 maart 2018.

 

Intrainen 25 maart 2018.

 

Keurmeesters:   Ton van Oirschot, Ruud van Eck en Willem Spies

Pakwerkers: Dave Alders (K) en Fabian van Aalsburg (L)

TEVENS KUNT U OOK DIT JAAR WEER REKENEN OP FRAAIE PRIJZEN .

 

 

Tevens verzoeken wij u gelijktijdig het inschrijfgeld á € 25,00  over te maken op IBAN nummer NL24 RABO 0122 8678 74

t.n.v. Rottweiler Werkgroep Tilburg.

Uw inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld door ons is ontvangen.

 

Ondergetekende verklaart tevens dat, voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet verkeerd heeft in omstandigheden waardoor gevaar voor besmettelijke hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke aard, te vrezen valt.

Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.

Hij/Zij verklaart zich te zullen houden aan de bepalingen, reglementen en statuten van de Raad van Beheer.

De organiserende Werkgroep houdt zich het recht voor inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.

De organiserende Werkgroep is niet aansprakelijk voor ontvreemding of verlies toegebracht van eigendommen en/of hond of schade aan eigendommen, honden en personen.

 

Copyright © 2006-2018 “Rottweiler Werkgroep Tilburg”

Alle rechten voorbehouden

Webdesign en onderhoud Jol@nda Weijers